logo-szakerto  

Az arc – sajátosságainak megfelelően - a személyleírás talán legfontosabb része (21). A fej és az arc alakját és méreteit a koponyaalkat határozza meg. A normál alkatú és alakú fej Schneickert meghatározása szerint tökéletesen proporcionált szabályos profilú, amely három egyforma, részre osztható:
•    homlokrész – a hajhatártól az orrgyökig
•    orr-rész – az orrgyöktől az orralapig
•    ajakrész – az orralaptól az állcsúcsig terjed.
A személyleírások során alkalmazott terminológia szerinti arcformák az alábbiak:

Az arcél (arcprofil)
Az arcélt a homlok, az orr, az ajkak és az áll oldalnézeti vonala határozza meg. Az arcél két részből, a homlok és orrprofilból, illetve az orr-és szájprofilból tevődik össze.

A homlok és orrprofil alapján megkülönböztetünk:
•    egyenes arcélt, amikor a homlok és orr közel egy vonalban helyezkedik el,
•    párhuzamos arcélt, amikor a homlokél előbbre álló, de párhuzamos az orréllel,
•    tompaszöget bezáró homlok orrvonalú arcélt,
•    a homlok és az orr egyenes, az áll visszahajló
•    a homlok és az orr ívelt, a száj-állvonal egyenes.

Az orr- és a száj-állprofil variánsait az alábbi ábra szemlélteti:
(23)
A szemrés alakját:
•    orsó
•    félorsó
•    vitorla
•    mandula alakúnak határozhatjuk meg.

Az orr alaki variációi:
•    kifejezetten konkáv,
•    mérsékelten konkáv,
•    egyenes,
•    kifejezetten konvex,
•    mérsékelten konvex,
•    hullámos,
•    szögben kifelé tört,
•    szögben befelé tört lehetnek.

A fül:
•    fejhez simuló,
•    felül elálló,
•    alul elálló
•    felül-alul elálló lehet.

Mindezekből tehát következik, hogy a napi rendőri gyakorlat bizonyos mértéki alkalmazza a arctan eszközeit, de annak kizárólag anatómiai vonatkozású, tehát objektív vonatkozásait; nem megy, és nem is mehet át olyan következtetésekbe, amelyek a belső tulajdonságok anatómiai képletekben létrejövő manifesztációit magyarázzák.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A fiziognómia története
A bűnözés (bűnözővé válás) okait magyarázó tudományos elméletek
Cesare Lombroso – pályafutás és elmélet
A homlok, a szemöldök, a szemek, az orr és a fülek
A fiziognómia és a személyleírás
Egy kérdés, amely nem kerülhető el
Lombroso elmélete napjainkban

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla