logo-szakerto  

A homlok
Lomroso szerint a született bűnözőnek szűk homloka van.
A homlok magasságát a szemöldökök közötti pont, és a hajvonal távolsága határozza meg. Ebből következik, hogy pld. a kopaszodás mértéke is befolyásolja a homlok magasságát. Ennek ellenére bizonyos mértékig valószínűsíthető, hogy a homlok mérete – normális határokon belül – összefüggésben van egy adott személy észbeli kapacitásával, képességeivel.
Az arcismeret művelői a Camper-szögre szoktak hivatkozni. Petrus Camper (1722-1789) holland anatómus volt, aki 1781-ben kiadott tanulmányában (A kapcsolat az anatómia tudománya, valamint a rajzolás, a festés, a szobrászat között) leírta, hogy milyen kapcsolatot fedezett fel a homlok és az ajkak helyzete között, profilból szemlélve.
A Camper-szög az idők folyamán kis mértékben átalakult, ma úgy számíthatjuk, ha egyenest húzunk az ajaktól a homlokig, majd egy vízszintest húzunk a fülnyíláson át.
Camper azt a következtetést vonta le, hogy mennél nagyobb ez a szög, annál magasabb az intellektus, és annál szebb az arc. A két szélső érték egyébként 70 fok és 100 fok lett az ő mérései során: néger koponyán 70 fokot, holland honfitársainál 70 és 80 fok közötti értéket, görög koponyákon ennél nagyobb értéket mért.
Még mielőtt azt gondolnánk, hogy végre van egy egzakt mérési szempont az arcismeret tárgykörében, Camper vizsgálataihoz érdemes hozzátenni két körülményt: egyrészt, a görög koponyákon végzett mérései nem élő személyen, hanem pénzérméken és mozaikokon (!) történtek. Másrészt, a négereknél megállapított értéket egy darab (!), tizenegy éves fú koponyáján számította.
Ezek után nyilván nem mondhatjuk, hogy a Camper-szög tudományos értékű volna.  

A szemöldök
Bozontos szemöldökük van, amely sokszor összenőtt – állítja Lombroso a született bűnözőkről. Az élőlények evolúciójával foglalkozó szakemberek azt állítják, hogy a szemöldök azért alakult ki, hogy a verejték a homlokról ne csurogjon a szembe. Az arcismeret művelői azt állítják, hogy a sűrű, bozontos szemöldök ingerlékeny, agresszív embert mutat. Kétségtelen, hogy a vastag, nagy szemöldök bizonyos erőteljességet, túlzott magabiztosságot sugároz. Bizonyítékot azonban, hogy kapcsolat lenne a jellemvonások, a bűnözői hajlandóság és szemöldök között, nem találunk.

A szemek

Lombroso véleménye az, hogy a született bűnözőknek kicsi szemei vannak.
Közhely, hogy a szem a lélek tükre. Az is kétségtelen, hogy a szép szem meglehetősen magas esztétikát kölcsönözhet egy arcnak. A tekintet, a szemek nagy jelentőséggel bírnak abban az esetben, ha valakivel beszélünk, tárgyalunk. A szemek szerepét ebben az esetben nehéz, szinte lehetetlen egzakt, tudományos érvekkel vagy adatokkal magyarázni. Sokan ismerjük azt az érzést, amikor egy tekintet szinte megbabonázza az embert, vagy azt amikor valaki átható tekintettel zavarba hoz bennünket.
A szem talán az az arcrészlet, amelyből valóban következtethetünk bizonyos jellemvonásokra, tulajdonságokra. Következtetéseink alapjául azonban nem tudományos adatok, sokkal inkább személyes tapasztalataink szolgálnak.

Az orr
Pisze orr, kilátszó orrlyukak, vagy ferde orr – ezek lennének Lombroso szerint a született bűnöző jellemzői.
Arisztotelész szerint „az orr az arc forrása”, azaz meghatározó szerepe van egy egyén arcból történő jellemrajzának kialakításánál. A néphit, továbbá a kínai csillagjósok is összefüggést vélnek felfedezni a férfi nemi szerv mérete, és az orr mérete között.
Az mindenesetre biztos, hogy az arc karakterét nagymértékben meghatározza az orr formája, mérete. Kétségtelen az is, hogy a negroid embereknek „tömpe”, sokszor homorú ívű orruk van, és szemből nézve sokszor kilátszanak orrlyukaik. Lombroso elmélete alapján ezek szerint bizonyos afrikai országokban mindenki született bűnöző…

A fülek

A külső fül mérete és megjelenés az embereknél igen különböző, mindenkinél teljesen egyedi. Ezért javasolták éppen a fület a bűnözők megkülönböztetésére az ujjlenyomat felfedezése előtt (ami egyébként meglepő javaslat, ti. a bűnöző ritkán hagyja „füllenyomatát a helyszínen…).
Lombroso szerint a született bűnözőknek abnormálisan nagy, vagy elálló füleik vannak. Ugyanakkor Arisztotelész véleménye szerint a nagy, vaskos fül a buta emberre jellemző. Az óriási füleket pedig ostoba, bőbeszédű és szemtelen emberekre tartja jellemzőnek.
Mindezekből következik tehát, hogy a fülből, annak alakjából vagy méretéből a jellemre, vagy a bűnözői hajlamra következtetést levonni meglehetős merészség.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A fiziognómia története
A bűnözés (bűnözővé válás) okait magyarázó tudományos elméletek
Cesare Lombroso – pályafutás és elmélet
A homlok, a szemöldök, a szemek, az orr és a fülek
A fiziognómia és a személyleírás
Egy kérdés, amely nem kerülhető el
Lombroso elmélete napjainkban

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla