logo-szakerto  

„Mit művelsz, te >>lombrózó<<” – kérdezte kisiskolás koromban tőlem és társaimtól tornatanárunk, amikor heves rosszalkodásba kezdtünk. Hogy a „lombrózó” mit jelent, azt nem tudtuk, de egyik barátom véleménye az volt, hogy ez olaszul a csirkefogó megfelelője.
Mint kiderült, ez nem egészen így van – és a tévedést azóta már tisztáztuk…

Bevezetés

Egy ember legjellegzetesebb, legfelismerhetőbb testrésze az arca.
A híres és gazdag emberek, a sztárok ezért állnak modellt fényképekhez, portrékhoz, hogy megörökítsék őket.
Mint minden ember, az arcok is különbözőek és egyéniek. Nincs két tökéletesen egyforma arc, csak hasonló.
Régóta foglalkoztatja az embereket, vajon a személyiségünk mennyire tükröződik arcunkon.
Fontos az első benyomás; gyakran mondjuk valakiről, hogy „őszinte arcú”, vagy „gonosz arcú”. Nem meglepő, hogy első benyomásunk nem mindig fedi a valóságot, sokszor helytelennek bizonyul.
Az egyéniség arcból való kiolvasásának tudománya - a fiziognómia - Kínából származik. Gyökerei az ókori tudósok idejébe nyúlnak vissza, Arisztotelész, Platón, Arisztophanész és Hippokratész is hosszú tanulmányokban foglalkoztak a témával.
A császári Rómában az arcolvasás tiszteletreméltó foglalkozás volt, azonban Angliában I. Erzsébet királynő rendeletet hozott, amely szerint bárki, aki azt állítja, hogy fiziognómiai tudással vagy fantasztikus képzelőerővel rendelkezik „deréktól felfelé meztelenre vetkőztetik, és nyilvánosan addig korbácsoltatik, amíg a teste véres nem lesz”. II. György uralkodása alatt ezt a tudományt szintén nem ismerik el. Ennek ellenére az arcolvasás tudománya fennmaradt.
Hiszen gondoljunk csak bele milyen izgalmas is, hogy egy-egy arca vonásaival különféle titkokat rejt magában. Ha valaki képes feltérképezni, olvasni az emberi arcban, arcon, akkor rendkívül sok érdekességet, titkot tudhat meg a másikról, nem beszélve arról, hogy az interperszonális kapcsolatban is jelentős előnyre tesz szert.
Minden egyes arc annyi érdekességgel fog szolgálni, mint egy regény: szerelem, remény, barátság, szépség, féltékenység, csalárdság, árulás, gyűlölet, harag, nevetés, bukás, siker. Mindez kiolvasható, mert arcunk visszatükrözi érzelmeinket, és talán tulajdonságainkat is.
Sokan szeretik azt hinni, hogy az első benyomásra alapozva képesek megítélni az embert, azonban ez téves is lehet. Valaki, aki az első benyomásra „jó”, csalódást okozhat nekünk. Ez az érzetünk attól függ, hogy van-e a környezetünkben ilyen vagy hasonló külsejű ember és az milyen tulajdonságokkal bír. Könnyen hamis benyomás érhet minket, ha a „vizsgált személy” hasonlít valakire, akit kedvelünk, vagy olyan emberrel hozunk kapcsolatba, aki negatív hatást váltott ki belőlünk (1)
Egy éles eszű arcolvasó az első pillanatban képes megállapítani az arc tulajdonságairól, hogy tulajdonosa intelligens-e, türelmetlen, megbízható, gonosz vagy érzéki-e.
Ezek az információk az arc szerkezetéből adódnak.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A fiziognómia története
A bűnözés (bűnözővé válás) okait magyarázó tudományos elméletek
Cesare Lombroso – pályafutás és elmélet
A homlok, a szemöldök, a szemek, az orr és a fülek
A fiziognómia és a személyleírás
Egy kérdés, amely nem kerülhető el
Lombroso elmélete napjainkban

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla