logo-szakerto  

Az eddigiekben tudatosan kerültem a koponya, az arc méréseinek azon vonatkozásait, amelyek egy-egy embercsoport kiközösítésére, vagy megsemmisítésére irányultak. Legismertebben a zsidók ellen történtek ilyen emberiség ellenes cselekedetek, bár más népcsoportokat ellen is történtek hasonló jellegű bűnök.

Kétségtelen, hogy a zsidó népcsoportnál vannak olyan jellegzetességek, amelyek alapján a koponya mérései segítségével megítélhető az adott népcsoporthoz való tartozás. De így van ez például a négerekkel, a közép-amerikaiakkal, stb. Még szembetűnőbb a kínai vagy japán emberek európaitól való különbözősége.

Itt szeretném leszögezni, hogy sem Lombroso tanainak, sem a jelenkori hasonló vizsgálatoknak a népcsoportok ellen irányuló bűnökhöz semmi közük sincsen.

Vitathatatlan azonban, hogy Lombroso a társadalomból kirekeszteni, begyűjteni, (koncentrációs) táborba zárni – javasolta az általa született bűnözőnek minősített csoportokat. De ne feledjük, hogy egyrészt Lombroso a náci vagy szovjet haláltáborokat jóval megelőző időszakban fejtette ki munkásságát, másrészt nem csak általa, hanem a társadalom által is károsnak ítélt emberi csoportokat kívánta kirekeszteni.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A fiziognómia története
A bűnözés (bűnözővé válás) okait magyarázó tudományos elméletek
Cesare Lombroso – pályafutás és elmélet
A homlok, a szemöldök, a szemek, az orr és a fülek
A fiziognómia és a személyleírás
Egy kérdés, amely nem kerülhető el
Lombroso elmélete napjainkban

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla