logo-szakerto  

Lombroso elmélete napjainkban

Ha Lombroso kriminálantropológiai elméletét érvényesnek fogadnánk el, tulajdonképpen nem is lenne szükség az igazságszolgáltatás működtetésére. Igazságügyi orvosok, vagy más ezzel megbízott szakemberek el tudnák bírálni, hogy az egyén született gonosztevő-e. Ehhez nem is lenne szükség másra, mint annak elbírálására, hogy a Lombroso által felállított kritériumok a küllem tekintetében megvannak-e egy adott személynél. Őket egyszerűen ki kellene rekeszteni a társadalomból, és ezzel a bűnözés, a bűnelkövetés egy csapásra megszűnne.

Ennek abszurditását nem szükséges különösképpen fejtegetni.

Balogh Jenő jogászprofesszor ragyogóan megfogalmazta a Lombroso-elmélet kritikáját 1909-ben megjelent művében: „…ha természettudományi igazság, hogy egyik-másik gyermek gonosztevőnek születik, mint >>homo delinquens<< jön a világra, akkor elesik annak szükségessége, hogy bevárjuk büntetendő cselekményeik elkövetését. Éppen úgy felesleges, hogy a született bűntettes ellen indítandó bizonyító eljárás folyamán a nyomozó hatóságok, a vizsgáló bírák nagy gonddal gyűjtsék össze a bűnösség mellett vagy ellen szóló bizonyítékokat és a bíróságok vagy az esküdtek a bizonyító anyag gondos mérlegelésével ítélkezzenek. Ha csakugyan megállapítható, ki a született bűntettes, akkor a kellő szakismeretekkel bíró orvos meg fogja nézni akármelyikük koponyaalkatát stb., és ha megtalálhatók rajta a Lombroso-féle stigmák, akkor kezdeményező lépést tesz, hogy az egyén, mint jogrendre és társadalomra veszélyes személy ártalmatlanná tétel céljából őrizetbe vétessék”.   (35)

Vizsgáljunk meg az FBI körözési listáján szereplő 10 személyt, abból a szempontból, hogy Lombroso ismérveit alkalmazva vajon született bűnözők-e. Hangsúlyozni kell, hogy a „vizsgálat” igen nehéz, mert a lombrosoi ismérvek nem elég pontosak ahhoz, hogy egy objektív vizsgálat fenntartások nélkül elvégezhető legyen.

FBI1

FBI2

FBI3

FBI4

FBI5

Az általam elvégzett „vizsgálatból” a következő következtetés vonható le:
•    4 személy megfelel a született bűnöző lombrosoi ismérveinek (40%)
•    2 személy részben felel meg (20%)
•    3 személy nem felel meg (30%)
•    1 személynél nem dönthető el a kérdés (10%)
A rövid „vizsgálódásból” látható, hogy abban az esetben, ha Lombroso tanait igaznak és alkalmazhatónak fogadnánk el, bizony nem a bűnözőktől szabadítanánk meg a társadalmat (vagy nem csak tőlük).
Hermann Ottó (1835-1914), nagyszerű néprajz és természettudósunk 1902-ben Budapesten megjelent munkája: „A magyar nép arcza és jelleme” az 1900-as Párizsi Világkiállítás keretében rendezett XII. Régészeti és Embertani Világkongresszus magyar anyagának bővített kiadása, könyv alakban. Munkájában 50 Balaton-környéki falu 99,1%-ban magyar lakosságát vizsgálta. Az anyagot révkomáromi, szegedi, hortobágyi lakosok vizsgálatával egészítette ki.
Egyik fő megállapítása, hogy az emberi arc múló, mimikai jegyei tartós belső ingerek hatására fiziognómiás jelekké válnak, és sajátos, egyéni kifejezést adnak.
Alapvető különbség tehát Hermann Ottó és Cesare Lombroso állításai között az, hogy míg Lombroso veleszületett sajátosságokkal számol, addig Hermann Ottó egyfajta belső indítatásból, kisugárzásból küllemi jegyekké manifesztálódó személyiségjegyekről beszél.
Azt hiszem, megállapítható, hogy a valósághoz és mai ismereteinkhez Hermann Ottó megállapításai állnak közelebb.

Tartalomjegyzék

Bevezetés
A fiziognómia története
A bűnözés (bűnözővé válás) okait magyarázó tudományos elméletek
Cesare Lombroso – pályafutás és elmélet
A homlok, a szemöldök, a szemek, az orr és a fülek
A fiziognómia és a személyleírás
Egy kérdés, amely nem kerülhető el
Lombroso elmélete napjainkban

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla