logo-szakerto  

Előzmények
XXXX. március 1-én ismeretlen tettes F. sérelmére emberölés bűntettét követte el. Az eljáró hatóság a bűncselekmény elkövetésével M. budapesti lakost gyanúsította.
Az áldozat holttestén a boncolást végző orvosszakértők harapási nyomokat találtak, melyek közül a hastájék jobb és baloldali feléről két harapásnyomot kipreparáltak, és ilyen módon eredetben biztosították. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított M. alsó és felső fogsoráról lenyomat segítségével gipszöntvényt készítettek az azonosító vizsgálat lefolytatására.

A vizsgálat

Az eljáró hatóság által az igazságügyi orvosszakértő rendelkezésére bocsátott, az áldozat hasának jobb és bal oldaláról biztosított harapásnyomok alkalmasak voltak az azonosításra.
A nyomok eredetben történő megvizsgálása során azonosításra alkalmasnak találták a testrész alábbiakban felsorolt helyein fellelhető harapásnyomokat, melyeket eredetben biztosítottak:
-    jobb oldali emlőn,
-    jobb oldali lágyékhajlaton,
-    a nyak baloldali részén,
-    a has baloldali részén,
-    bal oldali lágyékhajlaton.
A harapásnyomokat viselő bőrrészleteket gondosan kipreparálták, a subcutan zsírrétegtől megszabadították, és deformációját megelőzendő egy deszkalapra azokat kifeszítették. A harapásnyomokat fényképfelvételen is rögzítették.
Ugyancsak méretarányos felvételeket készítettek M. alsó és felső fogsorainak gipszmintáiról.
A gyanúsított alsó és felső fogsoráról készült gipszöntvényeket felülnézetből, kétszeresen nagyított fényképen ábrázolták. Ehhez azonos nagyításban készültek el a színes felvételek a harapásnyomokról, valamint a szemléltetéshez fekete-fehér diapozitívok a gipszöntvényről. A harapásnyomokat és a fogsorokról készült gipszöntvényeket a fogak mérete és elhelyezkedése alapján, a foghiányos részek elhelyezkedése alapján, és az egyes fogak defektusai alapján hasonlították össze egymással. A fogsorokról készült gipszmintákkal próbanyomatokat, próba-harapásnyomokat készítettek. A próba-nyomatokat rózsaszínű fogászati viaszlapon készítették. A viaszlapokat előzőleg – a könnyebb fényképezhetőség érdekében – fekete nyomdafestékkel vonták be.
A vizsgálathoz mérőeszközöket és mikroszkópot használtak.

A vizsgálat megállapításai
1.    A hasfal jobb oldali feléből biztosított bőrdarabon látható fognyomok méret, forma és egymáshoz viszonyított elhelyezkedés alapján a gyanúsított felső fogsorának 14-es, 21-es, 22-es és 24-es fogaitól keletkeztek. Igen szembetűnő a 14-es fog kiálló részeitől származó dinamikus, párhuzamos, húzott nyom.
2.    A hasfal bal oldali részéről biztosított bőrdarabon látható fognyomok méret, forma és egymáshoz viszonyított elhelyezkedés alapján a gyanúsított 14-es, 21-es, 22-es és 24-es fogaitól keletkeztek.
3.    A hasfal alsó részéből biztosított bőrdarabon látható fognyomok méret és forma szerint keletkezhettek a gyanúsított 21-es, 22-es, 23-as, 24-es fogaitól. Külön figyelmet érdemel itt a 24-es fog duplázott lenyomata, mivel a gyanúsított ezen fogánál a rágófelszín üregesen hiányzik.
4.    A jobboldali lágyékhajlatról biztosított bőrdarabon látható fognyomokban jól tükröződik a fogsor íveltsége, az egyes fogak formája és defektusai. A nyomok a felső fogsor 21-es, 22-es, 23-as és 24-es fogaitól és a 32-es, 33-as illetve 43-as fogaktól keletkeztek.
5.    A jobb oldali emlőről biztosított bőrdarabon az emlőbimbó körüli részen a többszöri ráharapás nyomai láthatóak.
Mikroszkópos vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a fognyomok jól tükrözik a nyomot létrehozó fogak rágófelületének formáit és méretét.
A vizsgálat tárgyát képező fogsormintákkal plasztikus lenyomatanyagba „haraptattak” , s ezeket mikroszkópos vizsgálattal összehasonlították.
A fent részletezett eljárással bizonyítást nyert, hogy az elhalt testén található fognyomok M.-től származtak.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla