logo-szakerto  

Jogszabály minden orvos számára kötelező feladatként írja elő betegeinek nyilvántartását. A 83/1954. Eü.M.sz. utasítás: egységes fogászati kezelőlap és –napló alkalmazását vezette be, melyek ki nem selejtezhető okiratok, vagyis ezeket a fogorvos köteles megőrizni.
A fogazat állapotának nyilvántartására hazánkban a Zsigmondy által 1861-ben javasolt rendszer terjedt el.
Szokásos még a kvadránsok szerinti számozás és ezen belül a fogak számozása. Így pl. 16-os jelöli a jobb felső hatos, a 37-es a bal alsó hetes fogat.
A nyilvántartásban számos fogorvos egyéni jelzést is alkalmaz, illetve olyan anatómiai sémákat használ fel, melyeken az elvégzett munka (pl. tömés) pontos elhelyezkedése könnyen bejelölhető.
Nyilván kell tartani a beteg személyes adatait, a felvételkori fogászati státuszát, és az elvégzett kezeléseket. Szerencsés lenne a mindenre kiterjedő, részleges fogászati status rögzítése, úgy mint:
a.    fogak színe
b.    zománc állapota
c.    fogak alakja
d.    fogak helyzeti, számbeli eltérései
e.    pathológiás jelenségek
f.    már meglévő fogkezelések nyomai
g.    lágyrészek különleges sajátosságai
Sajnos erre a mindennapos fogorvosi gyakorlatban nincs sem idő, sem mód, sőt ilyen részletes leírásra a rendszeresített naplóban hely sincs.
A fogorvosok az esetek többségében csak az általuk végzett beavatkozásokat jegyzik fel. Így feljegyzéseik utólagos személyazonosításra csak szerencsés esetben alkalmasak. Kedvező tendencia, hogy a fogászati betegellátásban is elterjedőben van a számítógépes adatrögzítés és nyilvántartás, amely pontos, nagy mennyiségű információ szakszerű tárolását teszi lehetővé. Előremutató az is, hogy a fogszabályozással, fogbeültetéssel foglalkozó orvosok általában hosszú ideig megőrzik betegeik fogazatának gipszmintáját, panoráma röntgenfelvételét.
A nyomozóhatóság jogosan igényli a fogorvosok segítségét ismeretlen halottak személyazonosítására, és eltűnt személyes körözése során.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla