logo-szakerto  

Az ember egyik alapvető biológiai tulajdonsága a neme, mely genetikailag meghatározott. Az elsődleges nemi jelleget a nemi szervek határozzák meg. Másodlagos nemi jellegnek nevezzük – mely szintén különbséget tesz férfi és nő között – a testalkatot, egyes testtájékok alaktanilag meghatározó jellemzőit.
A testi megjelenés formai sajátosságait döntően a csontváz határozza meg. A csontváz és a fogazat nemi jellegzetességei lehetnek: kvalitatív alaktani különbségek, melyek anatómiai leírással rögzíthetők, illetve lehetnek kvantitatív különbségek, melyeket méretekkel vagy indexekkel határozhatunk meg.
Az egyén neme a legnagyobb (90-97%-os) biztonsággal a medence alapján határozható meg.
Teljes koponya esetén a nem meghatározásának biztonsága 80-90%-os.
Fogazat és állcsontok vizsgálata alapján csak olyan esetben kerül sor a nem meghatározására, ha a lelt hiányos és más biztosabb alap nem áll rendelkezésre a véleményadáshoz.

1. táblázat: A maradófogak áttörési idejének középértékei
A tejfogazaton és annak fennállása idején az állcsontokon határozott nemi különbség nincs. A fogváltás idejében a két nem között eltérés mutatkozik. De még ekkor sem lehet az állcsont és a fogazat állapotából a nemet biztosan meghatározni.
Az állcsontokon kifejezett nemi különbségek csak a fejlődés befejezése után látható. Leginkább a 16-18. életév és a senilis involutio kezdete (60 év) közti élettartam alkalmas erre.

2. táblázat: Az állkapocs nemi különbségei

A maradó fogazat esetén, az egyes fogak alaki sajátosságainak segítségével az azonosítandó személy nemét nem tudjuk biztonsággal meghatározni, de bizonyos eltérések mutatkoznak férfi és nő között.
Típusos női fogsorban a felső középső metsző átmérője nagyobb, mint a szemfogé. A felső oldalsó metszők kicsinyek. A bölcsességfogak gyakrabban hiányoznak és az őrlőfogak csücskeinek redukciója is gyakoribb.
Férfi fogsorban az első kisőrlő fog gyökércsatornája gyakrabban ágazik el, és számfeletti fogak is gyakrabban találhatók.
A fogazat alapján történő nemmeghatározást nehezíti az is, hogy a fiúgyermek sokszor anyjának, a lány pedig apjának fogazati sajátosságait örökli.
A szájnyálkahártya mikroszkópos vizsgálata kiválóan alkalmas a női nemre jellegzetes nemi kromatin kimutatására.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla