logo-szakerto  

Az életkorral kapcsolatos változások mind a fejlődés, mind az öregedés tartama alatt sokkal egyöntetűbben, időbelileg pontosabban folynak le a csontvázon és fogazaton, mint a lágyrészeken. Ezért – ismeretlen egyén boncolásakor – az elhalt életkorának megállapítására leginkább a csontváz és a fogazat egyes jellemző részeinek vizsgálata alkalmas. A fogazaton megfigyelhető életkori változások kormeghatározó értéke az egyes életkorokban különböző. Az embryonalis élettől kezdődően a 12-13. életévig a fogazat állapotából igen jól lehet következtetni a kronológiai életkorra.  13. és 20. életév között a bölcsességfogak gyökerének fejlettségi állapotából állapítható meg az életkor. A 20-22 évnél idősebbeknél a maradó fogazat változásai vehetők figyelembe.
A maradó fogazat jelenségeinek életkor-meghatározás céljából való értékelését nagymértékben zavarja, hogy – különösen az idősebb korcsoportokban – gyakran egyszerre, egymás mellett, élettani és kórélettani, egymástól el nem választható elváltozások vannak jelen.
A maradó fogazat életkori változásainál a következő jelenségeket kell figyelembe venni:

a.    abrázió, azaz a rágófelszín élettani kopása, melyet régebben szinte az egyetlen olyan fogazati jelnek tartottak, amelyekből következtetni lehet az életkorra. A folyamatot számos körülmény befolyásolja, élharapás, keresztharapás gyorsítja, kevésbé intenzív rágású személynél lassabban halad. Az abrázió fokának megállapításakor a frontfogak és az őrlők kopását külön-külön kell figyelembe venni, és mindig a legkifejezettebb kopási fokot kell feltüntetni. A kontaktpontokon látható fogkopás az élmeghatározás során nem értékelhető.
b.    A secunder dentinállomány az öregedéssel párhuzamosan szaporodik, előbb a pulpaüreg, majd a gyökércsatorna szűkül be. Ez utóbbi élettani beszűkülésének pontos meghatározása bizonyos mértékig utal az életkorra, ha röntgenfelvételen megmérjük a gyökér három helyén a canalis dentis és a gyökér átmérőjét, a kettőnek a hányadosa az ún. gyökércsatorna-hányados számszerű értéke az öregedéssel szignifikánsan csökken.
c.    A cementappositio a kor előrehaladásával lassan és folyamatosan zajlik le, a mesenchymalis szövetek fokozott aktivitása miatt azonban fiataloknál sem ritka a hypercementozis.
d.    A gyökér felszívódását sokan olyan pathológiás folyamatnak tartják, amely kormeghatározás alapját egyáltalán nem képezheti. Mások a gyökérfelszívódás kóros mivoltát elismerve mégis használható adatként értékelik, mivel az öregedéssel fokozódik, és idős korban gyakorlatilag mindig megfigyelhető.
e.    A gyökér transzparenciájának fokozódása a dentincsatornák fokozatos beszűkülésének, mineralizációjának a következménye. E csatornák átlagos átmérője fiataloknál 1.5 mikron, 50 év felettieknél 1.2 mikron, 70 év körüli egyéneknél 0.2 mikron. Ez a jelenség általában jó életkori jelzőnek tekinthető.
f.    Az öregkorral számos egyéb változás is együtt jár: az állkapocscsontok sorvadása, porozisa, a fogak elvesztése sorvadás miatt, a fogbél mikroszkópikus szerkezetének átalakulása, a szájnyálkahártya és a nyelv felszínének sorvadása.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla