logo-szakerto  

Az első orvosszakértő, aki a tetemet megvizsgálta, dr. Faust Skaravszkij volt. A vizsgálatra május 8-án, a buchi klinika hullaházában került sor. Összesen tizenegy holttestet, és két állati tetemet vizsgáltak, az eredeti leírás szerint a következő sorrendben:
1.    Helga Goebbels (12 éves)
2.    Heidi Goebbels (4 éves)
3.    német juhászkutya (Blondi)
4.    kis fekete kutya
5.    Joseph Goebbels
6.    Magda Goebbels
7.    Krebs tábornok
8.    Hedde Goebbels (6 éves)
9.    Holde Goebbels (8 éves)
10.     Helmut Goebbels (10 éves)
11.     Hilde Goebbels (11 éves)
12.     Adolf Hitler
13.     Eva Braun
Krebs és a gyermekek mellkasi és hasi feltárásakor a szakértők enyhén kesernyés szagot éreztek (azaz keserű mandulásat), ami cián mérgezés bizonyítéka.
Joseph és Magda Goebbels tetemét csúnyán elváltoztatta az égés. Ennek ellenére Joseph Goebbels alsó fogsorához tapadva ott leltek még néhány parányi színtelen üvegszilánkok, melyek a ciánampulla maradványai voltak. A keserűmandula szagot mindkét holttestnél leírták.
Az orvosszakértő megvizsgálta a kutyák holttestét is. A farkaskutya egyértelműen cián mérgezés következtében pusztult el (ez volt Blondi, Hitler kutyája). A másik kutyával golyó végzett, de a szervezetében ciánt is találtak. Érdemes itt megjegyezni, hogy a kutyákkal valószínűleg kísérletet végeztek arra vonatkozóan, hogy biztosan fog-e hatni az öngyilkosság elvégzésére előkészített ciánkapszula. Tanúk elmondása szerint a mérgezést Haase professzor végezte. Hitler erősen érdeklődött az eredmény felől.
De térjünk vissza a boncterembe. Sor került Hitler illetve Eva Braun tetemének tartott maradványok vizsgálatára.
A férfitest, melyet a tűz jócskán összeroncsolt, egy 50 és 60 év közötti, mintegy 165 centiméter magas emberé. A jobb sípcsont hossza 39 centiméter, a koponya egy része hiányzott. A bal halántékcsont, az arccsont és az állkapocs megmaradt. A koponya maradványainak jobb fele erősebben megégett, mint a bal. Az egész testről leégett a bőr, még az elszenesedett izmok is látszottak. Az agy bizonyos részei kilátszottak.
Elszenesedett a nyelv, és beszorult az alsó és felső állkapocs közé.
A felső állkapocsban kilenc fogra kiterjedő, sárgás anyagú (arany) hidat találtak. A híd a 12-es és 22-es fogakban csappal volt rögzítve. a hidat átfűrészelték a 24-es fog mögött (Heusermann asszony, Hitler fogorvosának asszisztensnője elmondta az orosz hatóságoknak, hogy 1945-ben, amikor Hitler az adott régióban cystával bajlódott, Blaschke elvágta a hidat, méghozzá ott, ahol a halottszemle során véleményezték).
Az alsó állkapocs „lötyögött” a szájüregben, tizenöt fogat tartalmazott, ebből tíz fog volt műfog, tehát öt saját fog helyezkedett el az állkapocsban.
A szájban üvegszilánkokat találtak.
„ A nemi szerv megperzselődött. A herezacskó, mely megégett ugyan, de nem semmisült meg, csupán a jobb oldali heregolyót tartalmazta. A bal oldalit nem lehetett megtalálni a lágyékcsatornában.” A holttestről hiányzott a bal lábfej is.
Az oroszok előkerítették Kathe Heusermann asszonyt, aki dr. Blaschke, Hitler fogorvosának asszisztensnője volt. Ő részletes aprólékossággal leírta Hitler fogazatát, és azt állította, hogy a híd, melyet a tetem szájában találtak, többször is megfordult az ő kezében. Az oroszok a leírást a boncjegyzőkönyvvel egyezőnek találták. Fontos még megemlíteni, hogy mind Hitler, mind Eva Braun számára két példányban készítették el a fogpótlásokat, azaz két-két példányban. Ennek az volt az oka, hogy biztosítani kívánták magukat arról, hogyha a szájban viselt fogpótlást bármi baj érné, úgy azonnal rendelkezésre álljon egy másik (Erről Kathe Heusermann és Fritz Echtmann fogtechnikus is egybehangzóan nyilatkozott). Az oroszok feljegyzéseket készítettek arról, hogy egy dobozban aranykoronákat és hidakat találtak a Kancellária fogászatán.
A bizottság ezután a női holttestet vizsgálta meg. Az elszenesedés itt sem tette lehetségessé az egyértelmű azonosítást, de a bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy ez egy 30 és 40 év közötti női holttest, testmagassága mintegy 150 centiméter.
Aranyhidat leltek az alsó állkapocs elülső négy fogán. ez a híd „ ott lötyögött, nem kötődött sehová”. Fogpótlás foglalta egységbe a 44-es és 48 fogat is.
Üvegfiola maradványait fedezték fel a szájüregben. A tüdőn és szívburkon hat kis fémszilánkot találtak. Ezek csak gránátszilánkok lehettek, és tüdővérzést okoztak (Ezek a fémszilánkok a későbbiekben meglehetősen sok bonyodalom okozói voltak, kérdés volt, hogy esetleg lehettek-e ezek a halált okozó sérülések. E mellett szólt, hogy környezetükben az orosz szemlebizottság tüdővérzést észlelt, márpedig ez halottban nemigen jöhetett létre.).
A női tetem halálát ciánszármazék okozta.
Hitler tetemének azonosításában kulcsfigurának mutatkozott Kathe Heusermann: ő kerítette elő Hitler fogászati leleteit és fogairól készült röntgenfelvételeket Blaschke doktor irodájából. Szintén ő vezette el a vizsgálódókat Fritz Echtmannhoz is, ahhoz a fogtechnikushoz, aki Blaschke megbízásából a hidakat készítette. az asszisztensnő és a fogtechnikus is úgy azonosította a holttest szájában lévő fogművet, hogy az Hitleré. A felső híd pontosan mutatta az átfűrészelés nyomát, amelyre akkor került sor, mikor 1944 októberében Blaschke Hitler felső 6-os fogát kihúzta (a már említett cysta megoldásaként).
A tetemnek csak a jobb heréje volt herezacskóban. Ezt a veleszületett rendellenességet sehol sem említi az irodalom. Azonban visszaemlékezésekből tudjuk, hogy a Führer mindig elutasított bárminemű teljes orvosi kivizsgálást. Feltételezhetjük, hogy ez a testi hiányossága volt az ok.
Fontos megemlíteni, hogy a boncolás a Goebbels-család és Hitler illetve Eva Braun esetében merőben más célt szolgált: előbbieknél a halál okát kívánták megállapítani, utóbbiaknál a személyazonosságot. Utal is erre a boncjegyzőkönyvek megannyi formai jegye. Legszembetűnőbb, hogy Hitler és Eva Braun esetében a figyelem főképp a külső jegyekre irányul.
A cikk itt folytatódik!

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla