logo-szakerto  

Az eset előzménye: XXXX. augusztus 9-én a délelőtti órákban ismeretlen XXXX állampolgár az XXXX-i Hotel XXXX recepciójára bejelentést tett, miszerint a hotel mögötti területen az erdőben egy elégett holttestet talált. A bejelentő ezután ismeretlen helyre távozott.
A szálloda portása bejelentette az esetet az XXXX-i Rendőrkapitányság ügyeletén, helyszíni szemlére került sor. Ennek során megállapítást nyert, hogy a hotel közelében levő, használaton kívüli sípálya végén ismeretlen férfi bűncselekmény áldozata lett. Az áldozaton és a körülötte lévő füves területen égés nyomai láthatók. Annak megállapítása érdekében, hogy az elhalt halálát mi okozta, és hogy a holttesten milyen sérülések láthatóak, rendőrorvosi boncolás elrendelése indokolt volt.
Az XXXX Megyei Rendőr-Főkapitányság Egészségügyi Osztályán végezték el a tetem boncolását, és erről az alábbi tartalmú előzetes igazságügyi véleményt adták ki.
A boncolás során a lágyrészeken rothadás, részleges mumifikáció látható. A bal oldali felső végtagon, az alsó bordák területén, és a medencetájékon negyedfokú, szenesedést mutató égési nyomok vannak. A holttesten klasszikus értelemben vett külsérelmi nyom nem látható. Nincs a tetemen személyazonosításra alkalmas heg, szemölcs, sérülés, műtéti sebhely. A csontos vázbon nem található sem régebbi, sem friss törésre utaló jel. A boncolás adatai alapján a halál oka nem állapítható meg. A halált vagy természetes okú megbetegedés, vagy égéshez társuló sokk okozta. Idegenkezűségre utaló jel nem állapítható meg.
Az elhalt fehér bőrű, testmagassága kb. 180-190 centiméter, csontozata erős, lábkörmei ápoltak. A boncolás adatai nem utalnak elhanyagolt küllemre.
Személyazonosítás céljából igazságügyi orvosszakértőt rendeltek ki.
Az illetékes nyomozóhatóság a szakértő rendelkezésére bocsátotta az alábbi preparátumokat:
-    két darab csigolyát
-    az elhalt koponyáját
-    combcsontot
Az igazságügyi orvosszakértőnek az alábbi kérdésekben kellett nyilatkoznia:
- milyen életkorú, testmagasságú lehetett az adott személy?
- A csontok alapján volt-e olyan betegsége, ami egyedi azonosításra alkalmas?
- A részletes fogstátusz megállapítása alkalmas-e a jelen esetben a személyazonosság megállapítására?
Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálatot az XXXX Intézetben végezték el, XXXX. augusztus 13-án.
A vizsgálat során megállapítást nyert:
-    a koponya felfűrészelt állapotú, róla a hajas fejbőr hiányzik. A koponyacsontok középvastagok, épek. A koponya üres. Az állcsontról a lágyrészek hiányoznak. Csontreszeléket használtak fel vércsoport meghatározásra.
-    A fogazatot megvizsgálva a fogstátusz rögzítésre került.

A felső fogazat fémvázra épített, elöl műanyagleplezéssel ellátott rögzített pótlással pótolt oly módon, hogy a jobb felső 1, 2, 3-as fogak le vannak csiszolva, és rajtuk különállóan egy háromtagú híd látható. A jobboldali 5-ös és 7-es fogak ugyancsak megtartottak, lecsiszoltak. A 4-es fog lengőtaggal, a 6-os hídtesttel van pótolva. A jobboldali 7-es hídtagon nincs leplezés.
A 21-es fogtól a 28-ig egybefüggő rögzített fogpótlás látható, mely hídban az 1, 2, 3-as fogak, illetve a 7-es, 8-as fogak pillérfogaként szerepelnek. A hídtest a 4, 5, 6-os fogakat pótolja. A 8-as hídtagon szintén nincs műanyagleplezés.
A jobb alsó 1, 2, 3, 4-es fogak lecsiszolva, a baloldali 1, 2, 3, 4, 5, 6-os fogak ugyancsak lecsiszolva, mely pillérfogakra a jobboldali 5-östől a baloldali 6-osig terjedően egy körhíd készült, melynek alapja szintén fém. A buccalis (orcai) felületen – a baloldali 6-os fog kivételével – műanyagleplezés van. Jobboldalon hátrafelé 1 darab, az 5-öst pótló lengőtag helyezkedik el. A baloldali 4-est hídtest pótolja.
XXXX. augusztus 14-én az említett rendőri szerv rendőrségi felhívást tett közzé az ismeretlen férfi azonosításával kapcsolatosan, az ismertetett fogazati státuszra támaszkodva.
XXXX. augusztus 27-én előzetes egyeztetés után az XXXX Intézetben megjelentek az elrendelő hatóság képviselői, és Dr. XX. fogorvos. Dr. XX bemutatta néhai P. nevű páciensének kezeléseivel kapcsolatos dokumentációt. Ezen dokumentum és a vizsgált ismeretlen férfitetem fogstátuszának illetve fogműveinek összehasonlítása alapján bizonyossá vált, hogy a vizsgálat tárgyát képező férfitetem azonos néhai P.-vel.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla