logo-szakerto  

Az X Megyei Rendőr-Főkapitányság elrendelése alapján hazánk egyik nagy folyójából kifogott, ismeretlen férfi holttestének boncolását végezték el XXXX májusában.
A boncjegyzőkönyvből kitűnik, hogy oszlás, illetve viaszosodás állapotában levő holttestről van szó, és a kültakaró, illetve a lágyrészek személyazonosítás tekintetében igazából nem jelentettek segítséget.
A külvizsgálat során a fogászati státusz rögzítve lett.
A koponya egyéb csontrészletekkel a szokásos eljárások szerint az XXXX Bűnügyi Technikai Intézetén keresztül macerálás céljából az XXXX Intézetben került sor. A boncolás során számos fog kihullott a fogmederből, néhány pedig technikai hibák miatt vizsgálatra alkalmatlanná vált. A csontokból kormeghatározás történt, s a vizsgált anyag visszakerült az eljárást elrendelő hatósághoz.
Két hónap elteltével felmerült, hogy a talált holttest azonos lehet T. külföldi állampolgárral. A dokumentáció ekkorra kiegészült nevezett 9x14 cm-es nagyságú arcképével, néhány kórházi zárójelentéssel, és 2 darab, koponyatörés gyanúja miatt készült antero-posterior és oldalirányú röntgenfelvétellel.
A röntgen-felvételek alapján a fogászati státuszt az XXXX Intézetben újraértékelték és megállapították, hogy a valóság három ponton eltér a boncjegyzőkönyvben rögzítettől. Ezek az eltérések a későbbiekben döntő jelentőségűnek bizonyultak.
-    A jobb felső 5-ös számú fog nem hiányzik, mindössze arról van szó, hogy a 4-es és 5-ös fog között elhelyezkedő diasthema hiányként került rögzítésre. Ebből következően a második premolaris fogat 6-osként, az első premolarist 7-esként tüntették fel.
-    A jobb alsó 6-os fog centralis tömése nm került rögzítésre. Ez a tény nem lehet kétséges, hiszen a fog a macerálás után is a helyén maradt.
-    A jobb felső 6-os fog cariesnek leírt elváltozása valójában fogászati ellátás során kialakított mesio-occlusalis kavitás, alján cement alábéleléssel.
Szuperimpozíciós vizsgálatot végeztek. Ennek lényege, hogy a feltételezett egyénről készült fényképet és az ismeretlen holttest koponyáját összehasonlítják, mivel a csontos koponya alakját a fej, az arc formája jelentős mértékben követi, így az egyénre többé-kevésbé utaló jellegzetességek a koponyán is megnyilvánulnak.
Megállapítjuk a fényképen jól értékelhető antropológiai méreteket, jelzőket, majd meghatározzuk ugyanezeket az adatokat a koponyán is. Ezután pontosan a fényképen látható helyzetbe állítjuk a koponyát, ügyelve arra is, hogy az állkapocs nyugalmi pozícióban legyen (ez pontosan meghatározott helyzet, a fogsorok között 1-2 mm-es hézag van).
A fényképről és a koponyáról méretazonos diapozitívokat készítünk, ezeket egymásra vetítjük, és egymásnak megfelelő anatómikus pontok, tájékok egymásra vetülését vagy eltérését vizsgáljuk.
Azonosság esetén nemcsak a vetítéskor kapunk jó egyezést, hanem homológ metrikus adatokban sincs 0,1-0,3 mm-nél nagyobb eltérés.
A vizsgálat végére a következő adatok álltak rendelkezésre:
1.    megfelelő szuperimpozíciós eredmény
2.    jobb felső leplezés nélküli aranykorona
3.    jobb felső 4-es és 5-ös közti diasthema
4.    jobb felső 6-os MO cavitása
5.    bal felső 2-es hiánya
6.    bal felső 7-es MO tömése
7.    bal felső 6-os MO tömése
8.    bal alsó 5-ös cariese
9.    bal alsó 6-os hiánya
10.    bal alsó 7-es occlusalis amalgámtömése
11.    jobb alsó 6-os occlusalis amalgámtömése
12.    jobb alsó 7-es nyaki cariese
Mindezek alapján megállapítható, hogy az ismeretlen halott férfi azonos T. külföldi állampolgárral.

Küldetés

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

Érdekességek

Fogászati személyazonosítás

Olvasson róla bővebben!Read more...

Kriminalisztika és történelem: Adolf Hitler személyazonosítása

Olvasson róla

A kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások

Olvasson róla