Köszöntöm honlapomon!

Igazságügyi orvosszakértőként fogászati (fogorvostani), szájsebészeti, arc-, állcsontsebészeti kezelések, műtétek, beavatkozások igazságügyi szakvéleményezését végzem. 

Az Igazságügyi Minisztérium SZ 281641 sorszám alatt nyilvántartott hivatalos igazságügyi szakértője vagyok fogorvostan, szájsebészet, arc-, állcsontsebészet szakterületen.

Az igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére hatósági (bíróság, rendőrség, ügyészség és más hivatalos szervek) megkeresésre, biztosítótársaságok általi felkérésre, ügyvédi megkeresésre vagy magánkezdeményezésre is sor kerülhet.

Arról, hogy milyen orvosi szakterületeken készítek szakértői véleményt, részletesen a ➙Szakterületeim menüpontban tájékozódhat.

Arról pedig, hogy milyen esetekben kerülhet sor igazságügyi szakértői vélemény elkészítésére, a Kirendelés, megbízás menüpontban talál leírást.

Szakértői tevékenységem bemutatására előadásokat tartok az egyetemi oktatásban és szakmai körökben is.
Oktatói tevékenységet fejtek ki a ➙Szegedi Tudományegyetemen.

Az ➙ International Dental Ethics & Law Society (IDEALS) tagja vagyok. Ez a nemzetközi szervezet a fogászati és szájsebészeti ellátások, (illetve egyáltalán az orvosi ellátások) jogi és etikai kérdéseivel foglalkozó tudományos társaság. 
Szintén tagja vagyok a  Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaságnak, a ➙ Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának és a ➙ Magyar Igazságügyi orvosok Társaságának is.
"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.
Az igazságügyi szakértő a tevékenységét e törvény és más jogszabályok rendelkezései, valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok és esküjének megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni."

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1) és (2))

Dr. Lászlófy Csaba igazságügyi orvosszakértő - fogászat, szájsebészet, arc-, állcsontsebészet