Szakmai önéletrajz

Az egyetem (Semmelweis Orvostudományi Egyetem) elvégését követően a Szent Rókus Kórház Arc-, Állcsontsebészeti és Szájsebészeti Osztályán kezdtem pályafutásomat 1996-ban. Tíz éven keresztül voltam "a Rókus" dolgozója. Emellett magánpraxist folytattam.

2005-ben tettem le igazságügyi szakértői eskümet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságra kerültem, ahol igazságügyi szakértői munkát végeztem és közben a Rendőrtiszti Főiskolán folytattam tanulmányokat.

Az igazságügyi orvostan iránt egyetemista koromban kezdtem el érdeklődni jobban. Elsősorban annak bűnügyi vonatkozása foglalkoztatott. Később rájöttem, hogy a polgári jogi vonatkozású részek legalább olyan érdekesek és egy-egy eset szakértői véleményezése sokszor megmozgatja a szakértő "szürkeállományát"...

Rendszeresen tartok előadásokat egyetemi hallgatóknak és szakmabelieknek is. Egyetemi oktatói tevékenységet is végzek.

Évente több száz szakértői véleményt készítek "hatósági" (bíróság, rendőrség, ügyészség, közjegyző, stb.) kirendelése, ügyvédi felkérés vagy magánfelkérés alapján. Szakértői tevékenységemet az objektivitás és a szakmai elvek határozzák meg. Amit leírok, azt vállalom is - minden fórum előtt.

Az ➙ International Dental Ethics & Law Society (IDEALS) tagja vagyok. Ez a nemzetközi szervezet a fogászati és szájsebészeti ellátások, (illetve egyáltalán az orvosi ellátások) jogi és etikai kérdéseivel foglalkozó tudományos társaság. 
Szintén tagja vagyok a  Magyar Élet- és Egészségbiztosítási Orvostani Társaságnak, a ➙ Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának és a ➙ Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának is.

Hivatásom természetéből fakadóan nem írhatok ide "referencialistát". Annyit azonban elmondhatok, hogy számos kártérítési ügy ("műhibaper"), büntetőügy, nem peres eljárás során adtam már szakértői véleményt. Számos esetben dolgoztam már nyomozati cselekmények során. Biztosítási kártérítési esetekben is igénybe veszik a biztosítók tudásomat. 
Szakértői vélemény elkészítésére indokolt esetben magánkezdeményezésre is sor kerülhet.

A kirendeléssel és megbízással kapcsolatban a ➙ Kirendelés, megbízás menüpontban tájékozódhat.

Dr. Lászlófy Csaba igazságügyi orvosszakértő - fogászat, szájsebészet, arc-, állcsontsebészet