igazsagugyi fogorvrosszakertoszajsebeszet fogaszat laszlofyA fogászati és szájsebészeti praxisok védelme ma már elengedhetetlen.

Az orvos és a beteg közti személyes kapcsolat szintje alapvetően meghatározza az egészségügyi ellátás minőségét. Az orvos - beteg kapcsolat számos tényezőtől függ. Ezeket valószínűleg minden orvos, fogorvos fel tudja sorolni.
Az kezelőorvos udvariassága, empatikus készsége, előítélet-mentessége egyaránt fontos. Az is lényeges, hogy hagyja "kibontakozni" az orvos a beteget, de szükség esetén a lényegre terelje a szót. Az orvos el kell, hogy magyarázza a betegnek, hogy mit miért csinál és a terápiás döntésekbe is be kell vonnia páciensét.

Ugyanakkor a páciensen is sok minden múlik. Együtt kell működjön a saját gyógyításában, meg kell, hogy fogadja a "doktor" tanácsait és el kell fogadnia azt is, hogy kettőjük közül az orvos az, aki azzal a speciális tudással rendelkezhet, amely a gyógyításhoz elengedhetetlen. 

A folyamat összetettsége miatt érthető, ha a "gépezetbe" néha porszem kerül. A kis porszem pontosan elegendő lehet ahhoz, hogy az orvos - beteg kapcsolat véglegesen elromoljon. Az ilyen elromlott páciens - kezelőorvos viszonyt nagyon nehezen vagy egyáltalán nem lehet helyreállítani.

Ilyen esetekben elsőrendű fontosságú, hogy az adott egészségügyi szolgáltató megfelelő önvédelmi eszközökkel legyen "felszerelkezve". Ezek a védelmi eszközök elsősorban azok az írásos dokumentumok, amelyekre a hazai gyakorlatban a mindennapi ellátás során a fogászati, szájsebészeti ellátók egyáltalán nincsenek felkészülve. Ez azért is nagy hiba, mert az esetelegesen bekövetkező bírósági ügymenet során semmiféle iratot, dokumentumot - mint okirati bizonyítékot - bemutatni nem tudnak.

Számos esetben találkozunk azzal az - egyébként érthetetlen - jelenséggel, hogy a fogorvos, a szájsebész kínosnak érzi a dokumentáció aláíratását páciensével. Ez teljességgel érthetetlan. Egy egyszerű telefonvásárlásnál is számos dolgot aláírunk, pedig mennyivel jelentéktelenebb dologról van szó. Nem is beszélve arról, hogy az orvos - beteg kapcsolat végleges megromlásakor, egy jogi eljárás során (szó szerint) perdöntő  jelentősége lehet ezeknek az (aláírt vagy alá nem írt) iratoknak. 

Az sem mindegy, hogy mi van megfogalmazva és hogyan van megfogalmazva ezekben a dokumentumokban. Egy-egy szónak is jelentősége lehet. Szabványdokumentumok sem használhatóak, hiszen a beavatkozások különbözősége, valamint az ellátó (intézmények) egyedisége eleve lehetetlenné teszi az "egyendokumentumok" használatát. Arról nem is beszélve, hogy a jogszabályi háttér is változhat, így előfordulhat, hogy az eddig megfelelő dokumentum praxisvédelmi szempontból már nem sokat ér.

Több száz kártérítési per tapasztalatával és hozzáértő, speciális tudással rendelkező jogászi háttérrel vállaljuk a fogászati és szájsebészeti ellátó intézmények praxisvédelmi dokumentációjának elkészítését és azok folyamtos karbantartását is. Ezt a szolgáltatásunkat PRAXISVÉDELEM© - nek nevezzük.