igazsagugyi szakerto fogaszat szajsebeszet laszlofyÁltalában a következő esetekben járok el:

Fogorvosi, szájsebészeti, implantológiai tevékenységgel (kezelések, beavatkozások, műtétek) kapcsolatos vitás ügyekben igazságügyi orvosszakértői véleményt készítek:

 • polgári peres eljárásban vagy büntetőeljárásban bíróság kirendelése alapján polgári peres és büntetőperes eljárásban
 • nyomozóhatóság kirendelése alapján
 • közjegyzői eljárás során
 • ügyvédi felkérésre polgári peres eljárásban vagy büntetőeljárásban
 • szakhatósági kirendelésre vagy felkérésre
 • biztosítótársaságok általi felkérésre
 • a kezelt személy (páciens) felkérésére (peren kívüli eljárásban és peres eljárásban egyaránt)
 • a fogorvos, szájsebész, implantológus felkérésére (peren kívüli eljárásban és peres eljárásban egyaránt).

A fogazat, az arc, az állcsontok, a fej sérülésével járó balesetek (közlekedési, sport, stb.), erőszakos cselekmények igazságügyi orvosszakértői véleményezését végzem:

 • bírósági kirendelés alapján
 • nyomozóhatósági kirendelés alapján
 • biztosítótársaságok felkérése alapján
 • ügyvédi megbízás alapján
 • a sérült személy felkérésére

Az igazságügyi orvosszakértői véleményt személyes vizsgálat (szakértői vizsgálat) alapján végzem. Ilyen esetben ítélhető meg:

 • fogászati, szájsebészeti (kezelőorvosi) tevékenység (kezelés, beavatkozás, műtét) véleményezése, kártérítési igények véleményezése
 • a maradandó fogyatékosság kérdésköre
 • az egészségromlás kérdésköre
 • a munkaképesség csökkenés kérdésköre

Iratok alapján készítek szakértői véleményt:

 • sérülések gyógytartama
 • életveszély, sérülések, károsodások megítélésében
 • állásfoglalás orvosi tevékenységgel kapcsolatos büntető vagy polgári ügyek
 • kártérítési igények polgári perekben

Részt veszek bizonyos nyomozati cselekményekben, elsősorban személyazonosítási esetekben.